4.8 / 8.8 դասի սեւ օքսիդացման վեցանկյուն պտուտակներ