4.8 / 8.8 դասարանի սեւ օքսիդացման վեցանկյուն ընկույզներ