4.8 / 8.8 աստիճանի ցինկապատ պատված վեցանկյուն ընկույզ